hpengros

Hvad gør jeg, hvis jeg er utilfreds?


Konti, depoter og rådgivning

Er du utilfreds med noget, der vedrører egne konti, depoter eller rådgivning om dine investeringer i HP Engros, bedes du kontakte dit pengeinstitut eller din rådgiver.


Produkter fra HP Engros

Er du utilfreds med noget, der direkte vedrører produkterne fra HP Engros, kan du skrive til:


Kapitalforeningen Investin HP Engros

c/o Nykredit Portefølje Administration A/S

Kalvebod Brygge 1 - 3

1780 København V


Så vil du få et svar og en forklaring på dine spørgsmål.


Klageansvarlig

Hvis vort svar ikke er tilfredsstillende, skal du kontakte Kapitalforeningen Investin Pro HP Engros' klageansvarlige:


Kapitalforeningen Investin HP Engros

c/o Nykredit Portefølje Administration A/S

Kalvebod Brygge 1 - 3

1780 København V

Att.: Den klageansvarligeAnkenævnet for Investeringsfonde

Er du ikke tilfreds med HP Engros' behandling af din klage, kan du henvende dig til Ankenævnet for Investeringsfonde. Det er Forbrugerrådet og InvesteringsFondsBranchen, der står bag ankenævnet. Adressen er:


Ankenævnet for Investeringsfonde

Amaliegade 8 B 2

Postboks 9029

1022 København K


Tlf.: 35 43 63 33


Er du erhvervsdrivende, kan du alene forvente at få behandlet din klage, hvis den ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat medlemsforhold.