hpengros

HP Engros Korte Obligationer blev etableret i 2012 og er en professionel og uafhængig kapitalforening med en aktiv investeringstrategi. 

HP Engros investerer udelukkende i danske stats- og realkreditobligationer samt obligationer garanteret af den danske stat eller regionale myndigheder, alle udstedt i danske kroner.


Realkreditobligationer er velegnede til den værdisikre del hos den professionelle porteføljeinvestor og vil dermed skabe rum til risikoinvesteringer. HP Engros handler på baggrund af den indre værdi, og investor har hermed en ekstra sikkerhed i prissætningen i forhold til investering i enkeltobligationer.


HP Engros er oprindelig spaltet fra HP Invest Korte Danske Obligationer, hvor afkast før etableringsdatoen stammer fra HP Invest Korte Obligationer. HP Engros er en ikke-UCITS afdeling og er en afdeling under Kapitalforningen Investin.


Denne hjemmeside er opsat og vedligeholdes af HP Fondsmæglerselskab A/S og HP Fondsmæglerselskab A/S er dermed ansvarlig for sidens indhold.

Forenings målsætning

  • At have et af de højeste afkast blandt sammenlignelige afdelinger – med det nuværende meget lave renteniveau er fokus på kapitalbevarelse.

  • At efter omkostninger som minimum opnå det samme afkast som benchmark

  • At skabe så høj en sharpe ratio som muligt over en 3-årig periode

Det danske obligationsmarked


Det danske realkreditobligationsmarked har de sidste 200 år modstået adskillige kriser og fremstår som et sikkert og gennemtestet system. Strukturen er baseret på en grundig registrering af samtlige ejendomme i Danmark, gennemarbejdede lovgivningsmæssige rammer og effektive rutiner ved debitorers betalingsforfald. Markedet består af et stort antal udstedelser, omkring 1.700 serier, og er dette til trods meget likvidt. Den høje kreditkvalitet kommer til udtryk ved den meget høje rating som alle nye udstedelser modtager.

Godkendt af Finanstilsynet


Kapitalforeningen Investin er godkendt og registreret i Finanstilsynet under FT nr. 24.105, CVR nr. 28985975.